Ψεύτικες Αγάπες

Κάποτε μου είπανε να κάνω υπομονή,
η αγάπη ποτέ δεν χάνεται, είναι παντοτινή,
αρκεί μονάχα να 'ναι και από τους δύο αληθινή.
Ποτέ δεν είναι τέλεια, δεν έχει λογική,
έχει γερά θεμέλια και είναι ανθεκτική,
περνάει τα εμπόδια λες και ποτέ, δεν ήτανε εκεί,
μα το κυριότερο, δεν χάνεται δίχως αφορμή.